Rozšíření pracovního týmu

Vážení pacienti, od června t.r. jsme řady našich lékařů rozšířili o MUDr. Marka Víchu, dosud působícího na I. Interní klinice a nyní Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, a MUDr. Filipa Hemerku, který pracuje na interním oddělení nemocnice v Prostějově...

Rozšíření ambulance

Vážení klienti, s potěšením Vám oznamujeme, že od dubna 2021 rozšiřujeme naši praxi o další ambulantní prostory ve stávajícím objektu na Prostějovské ulici č. 88 v Bedihošti. Posíleni budeme i personálně, a to o kolegy z I. interní kliniky – kardiologické Fakultní nemoc...

Dovolená v červenci 2020

Dovolujeme si upozornit na uzavření ordinace ve dnech 7. , 9. a 31. července z důvodu dovolené. Ve dnech 8. a 10. července bude dr. Ostřanský ošetřovat objednané pacienty.  Vzhledem k dovolené sestry v týdnu 7.-10.7.  se telefonicky objednávejte až od 13.7.2020. Děkujeme.