Vážení pacienti,


v průběhu tohoto roku jsme nově získali smlouvy na poskytování zdravotnických ambulantních služeb v oboru kardiologie a interního lékařství s

  • Vojenskou zdravotní pojišťovnou (VoZP, 201)
  • Zdravotnickou pojišťovnou Ministerstva vnitra (ZPMV, 211)
  • Revírní bratrskou zdravotní pojišťovnou (RBP, 213)
  • a již dříve se Zdravotnickou pojišťovnou Škoda (ZPŠ, 209)