Vážení pacienti,


od června t.r. jsme řady našich lékařů rozšířili o MUDr. Marka Víchu, dosud působícího na I. Interní klinice a nyní Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, a MUDr. Filipa Hemerku, který pracuje na interním oddělení nemocnice v Prostějově. Odbornost i lidský přístup obou kolegů zaručuje kvalitní péči o Vás.