Vážení klienti,

s potěšením Vám oznamujeme, že od dubna 2021 rozšiřujeme naši praxi o další ambulantní prostory ve stávajícím objektu na Prostějovské ulici č. 88 v Bedihošti. Posíleni budeme i personálně, a to o kolegy z I. interní kliniky – kardiologické Fakultní nemocnice v Olomouci : MUDr. Šimkovou, MUDr. Sovovou a MUDr. Koubka. Cílem je také rozšířit spektrum poskytované péče – můžeme nyní kontrolovat kardiostimulátory a dálkově pacienty monitorovat (telemedicína). Otevření nové ambulance umožní zkrátit objednací dobu klinických i přístrojových vyšetření. Bohužel naše péče je nadále limitována uzavřenými smlouvami pouze s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205) a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111), s preferencí prvně jmenované.

Těšíme se na spolupráci,
kolektiv ROcardia