Vážení pacienti i kolegové, s potěšením oznamujeme, že od 1.8.2018 máme uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a můžeme klientům VZP nabídnout komplexní kardiologickou péči.
Dr. Jiří Ostřanský a David Richter