Vážení pacienti,

seznamujeme Vás s vyjádřením Všeobecné zdravotní pojišťovny:

 

Vážení jednatelé (Rocardia s.r.o.),

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR se zabývala Vaší žádostí o přezkum rozhodnutí ve věci nedoporučení uzavření smluvního vztahu.

VZP ČR i nadále nesouhlasí s uzavřením smluvního vztahu v odbornosti kardiologie (odb. 107) v úvazku 0,9. Důvodem tohoto konečného rozhodnutí je dostatečné zajištění péče v regionu stávajícími poskytovateli zdravotních služeb. Z provedených analýz vyplývá, že v okrese Prostějov je počet kardiologů na 100 tisíc pojištěnců VZP ČR nad úrovní celorepublikového průměru. V okrese Prostějov je péče zajištěna na 4 pracovištích a s ohledem na dosavadní produkci je počet stávajících smluvních pracovišť dostatečný. Šetřením bylo prověřeno, že objednací doby pro nové pacienty do péče kardiologa v okrese Prostějov jsou v průměru 6 týdnů.

Vážení jednatelé, považujte prosím toto mé rozhodnutí v současné době za konečné.

S pozdravem,           Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR                                      V Praze dne 13.12.2017

 

Vyjádření od Vojenské zdravotní pojišťovny (201), Zdrav. pojišťovny ministerstva vnitra (211) a Oborové zdravotní pojišťovny (207) mají stejný závěr.

Tímto potvrzujeme, že i nadále, a zřejmě dlouhodobě, budeme schopni ošetřovat pouze pacienty České průmyslové zdravotní pojišťovny (205) – tedy do naplnění kapacity naší ambulance.

MUDr. Jiří Ostřanský a David Richter