V současné době může plánovaně ošetřovat pouze klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny – ČPZP, 205.