V naší kardiologické ambulanci provádíme celé spektrum kardiologických vyšetření, realizovatelných v ambulantním segmentu, včetně kontrol kardiostimulátorů a defibrilátorů. Cílem naší práce je poskytovat našim pacientům komplexní kardiologickou ambulantní péči na vysoké odborné úrovni, a to v příjemném, kultivovaném prostředí.

Díky dlouholeté praxi na specializovaném pracovišti máme zkušenosti s péčí o pacienty po intervenčních či kardiochirurgických výkonech a zajišťujeme přímou a přednostní péči na I. interní klinice – kardiologické Fakultní nemocnice v Olomouci.

MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU

HOLTEROVSKÁ MONITORACE

BICYKLOVÁ ERGOMETRIE

 

ECHOKARDIOGRAFIE

 

EKG

 

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ CÉV